Naaktstrand Ritthem


Kaart  Gastenboek  Terug

Op het strand bij Ritthem, ongeveer 3 km oostelijk van Vlissingen, wordt al decennia naakt gerecreëerd. In het verleden werd dit hier altijd oogluikend toegestaan, maar na klachten van seksuele overlast heeft de gemeente in 2006 geprobeerd naaktrecreatie hier te verbieden. In de concept strandnota 2005-2010 van de gemeente Vlissingen wordt het strand ook genoemd als geschikt voor naaktrecreatie. Helaas is door de tegenwerking van voornamelijk het Dorpscomité Ritthem het strandgedeelte door de gemeente niet officieel aangewezen als naaktstrand en wordt aanvankelijk naaktrecreatie in de gehele gemeente verboden. Dankzij de inspanningen van de NFN heeft de gemeente Vlissingen op 26 april 2007 het verbod weer ingetrokken. Het naaktrecreatieverbod in de strandnota wordt gewijzigd in: “In de gemeente Vlissingen worden geen gebieden als geschikt voor naaktrecreatie aangewezen”.

Het Dorpscomité Ritthem heeft in maart 2011 de gemeente Vlissingen gevraagd deze site juridisch aan te pakken, omdat het naaktrecreatie promoot op het strand bij Ritthem. Bij naderonderzoek van deze site blijkt, dat zowel de Gemeente Vlissingen als het Dorpscomité Ritthem zich (bewust?) beroepen op het verouderde naaktrecreatieverbod. Deze site heeft de gemeente Vlissingen gevraagd de aangepaste strandnota op hun site te plaatsen, maar deze is nog steeds in gebreke gebleven.

Het gebied staat niet met borden aangegeven. Op het strand zijn geen voorzieningen aanwezig. In het natuurgebied achter het naaktstrand (afgerasterd met prikkeldraad), is recreatie verboden. Geadviseerd wordt om op het strand waterschoenen te dragen in verband met de aanwezigheid van oesterschelpen, stenen en puin.


Op dit moment is de waterkwaliteit goed, er kan worden gezwommen.
Het naaktstrandje heeft een eigen officiële zwemwaterlocatie: Strand bij slufter en caisson Rammekenshoek . Voor uitgebreide informatie over deze zwemwaterlocatie, kijk op de site van zwemwater.nl.

Honden zijn toegestaan.


Getij: Ritthem
19-06-2019
04:05      HW   233 cm
10:25      LW  -187 cm
16:27      HW   220 cm
22:54      LW  -206 cm

Terug